Troska o stan układu klimatyzacji samochodowej to obowiązek spoczywający na każdym kierowcy i właścicielu pojazdu. Zaniedbana klimatyzacja jest niebezpieczna dla wszystkich znajdujących się w nim osób – może powodować choroby układu oddechowego, działać w ograniczonym zakresie wydajności oraz powodować dyskomfort termiczny w czasie podróży. W tym artykule przedstawiamy najczęściej występujące usterki w układach klimatyzacji samochodowej – przedstawiamy symptomy ich wystąpienia oraz potencjalne konsekwencje, do których mogą doprowadzić.

Usterki w układach klimatyzacji samochodowej

W czasie użytkowania klimatyzacji eksploatujemy obecny w nim czynnik chłodniczy, który z łatwością ulatnia się przez najdrobniejsze nawet szczeliny i pory w ogumieniach. Eksploatacja na przeciętnym poziomie powoduje ubytek czynnika nawet na poziomie kilkunastu procent. Im jest go mniej, tym słabiej będzie działać cały układ. Wszelkie spadki wydajności powinny więc wrócić naszą uwagę na obecność czynnika chłodniczego oraz skłonić do kontroli jego poziomu. Nadmierny ubytek może świadczyć o nieszczelności układu, przez które dochodzi do wycieków.

Uszkodzenia w obrębie sprężarki to kolejna istotna grupa usterek. Element ten jest odpowiedzialny za prawidłowe krążenie czynnika chłodniczego, dlatego wszelkie dotykające go problemy mogą skutkować ograniczonym chłodzeniem. Usterki mogą objawiać się także poprzez generowanie nietypowych dźwięków i wibracji w czasie pracy. Sprężarki są bardzo czułe na wszelkie nieprawidłowości oraz zmienne warunki pracy, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywną eksploatację.

Zagrożenie stanowią także zanieczyszczenia osadzające się na powierzchni parownika. Tworzą one środowisko sprzyjające rozwijaniu się kolonii grzybów, bakterii i innych drobnoustrojów. Wyraźnym tego symptomem mogą być uciążliwe zapachy rozchodzące się po całej kabinie. Zaniedbany parownik będzie wymagał zastosowania profesjonalnych rozwiązań odgrzybiających.

Chłodnica to kolejny element narażony na uszkodzenia w wyniku niedoboru czynnika chłodniczego, nadmiernej lub nieprawidłowej eksploatacji, a także uszkodzeń mechanicznych. Jest także narażona na utlenianie, zanieczyszczenie oraz korozję. Warto podkreślić, że nawet niewielkich rozmiarów kamyczki dostające się do wnętrza układu mogą spowodować usterki w funkcjonowaniu chłodnicy.

Przeciwdziałanie wystąpieniu usterek w klimatyzacji samochodowej

Najważniejszym środkiem zaradczym jest regularnie realizowany serwis klimatyzacji samochodowej oraz prawidłowa eksploatacja całego układu. Zaleca się jego gruntowe oczyszczenie przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego. Dla zachowania prawidłowej pracy klimatyzacji należy ponadto stosować ją przez cały rok, także zimą. Warto też regularnie sprawdzać stan filtra kabinowego i działanie wentylatorów chłodnicy.

Ponadto dobrym rozwiązaniem jest zachowanie umiaru w korzystaniu z klimatyzacji, unikanie nagłych przeskoków pomiędzy skrajnymi temperaturami oraz unikanie sytuacji jej długotrwałego przeciążenia. Dzięki temu klimatyzacja będzie działać sprawnie i bezpiecznie, sprawnie chłodząc powietrze i gwarantując jego najlepszą jakość.